BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Bảng giá tên miền quốc tế và tên miền Việt Nam

Tên miền quốc tế

280.000

đ/năm

 • .com | .net | .org | .info
 • 0 đ Phí khởi tạo
 • Phí duy trì (*)
Đăng ký

Tên miền VN1

750.000

đ/năm

 • .vn
 • 280.000 đ Phí khởi tạo
 • 470.000 đ Phí duy trì
Đăng ký

Tên miền VN2

650.000

đ/năm

 • .com.vn | .net.vn | .biz.vn
 • 280.000 đ Phí khởi tạo
 • 350.000 đ Phí duy trì
Đăng ký

Tên miền VN3

400.000

đ/năm

 • .edu.vn | .info.vn | .org.vn
 • 190.000 đ Phí khởi tạo
 • 210.000 đ Phí duy trì
Đăng ký

(*) Phí duy trì tên miền quốc tế

Tên miền Phí duy trì/năm
.com 299.000đ
.net 319.000đ
.org 349.000đ
.info 379.000đ